Wat is de BFF

De BFF is opgericht om onze collectieve stem te laten horen. Wij streven ernaar om de zichtbaarheid en vindbaarheid van onze audiovisuele facilitaire bedrijven te vergroten, waarbij we willen fungeren als gesprekspartner voor andere gelieerde brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en overheden. 

Onze rol omvat het vertegenwoordigen van de leden richting zowel lokale als centrale overheden. Hierbij streven we ernaar invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid en de regelgeving die de sector raken, om daarin de belangen van onze leden te behartigen.

Professionalisering en innovatie

We streven ernaar de sector te laten floreren door het bevorderen van professionaliteit en innovatie, waardoor duurzaamheid, efficiëntie en effectiviteit worden vergroot. Bij alles wat we doen, staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal.

Om onze ambitieuze doelen te bereiken, leggen we de nadruk op kennisuitwisseling en samenwerking binnen onze gemeenschap van leden. Bovendien streven we naar nauwe samenwerking met andere toonaangevende brancheorganisaties. We werken aan het ontwikkelen van een vooruitstrevende visie op het duurzaam leveren van faciliteiten voor audiovisuele producties, waaronder speelfilms, series en commercials.

Deze visie dragen we actief uit naar diverse partijen, waaronder organisaties, opdrachtgevers, fondsen, gemeenten en andere overheden. Hierbij ligt de focus op het bevorderen van circulariteit, het stimuleren van toekomstbestendig transport en het faciliteren van duurzame stroomvoorziening.

Aansluiten

Alle in Nederland gevestigde facilitaire ondernemingen met als kernactiviteit de verhuur van faciliteiten ten behoeve van audiovisuele producties  kunnen zich aansluiten als lid van de BFF. Dit omvat onder andere camera verhuur, decorbouwers/verhuurders, grip bedrijven, licht bedrijven, locatiefaciliteiten, stroomvoorziening, studio’s, catering, postproductie, stunts, visual effects, enzovoort.

Binnen de BFF zullen er in overleg met elkaar actiepunten en projecten worden gedefinieerd. De betrokkenheid van de leden bepaalt het aantal projecten dat gelijktijdig kan worden behandeld. Per onderwerp wordt een projectgroep geformeerd bestaande uit leden en een of meer bestuursleden. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen er ook projecten bij specialisten worden neergelegd.


Het streven is om met al deze inspanningen de branche te versterken en onze leden te ondersteunen bij het bereiken van succes.

Actiepunten

Enkele actiepunten en projecten die momenteel worden besproken zijn onder andere

  • het ontwikkelen van een gezamenlijke visie over onze rol bij het verbeteren van duurzaamheid tijdens de draaiperiode van audiovisuele producties op locatie,
  • het benaderen van de lokale en landelijke overheid met betrekking tot Zero emissie zones,
  • overleg met SBB en onderwijsinstellingen over de benodigde instroom voor onze bedrijven,
  • het starten van overleg met andere branche-organisaties over een gezonde, duurzame samenwerking,
  • het professionaliseren van de juridische basis in onze branche, zoals verzekeringstechnische aspecten, algemene voorwaarden en voorbeeldcontracten.


Wij streven ernaar om met al deze inspanningen de branche te versterken en onze leden te ondersteunen bij het bereiken van succes.